Painted Skin

Painted Skin
6.1/10 by 58 users

High-Speed External Downloads

Title Painted Skin
Subtitle Available france.png Germany.png italy.png espain.png belanda.png portugal.png hungaria.png ETC.
Release Date Sep 25, 2008
Genres , , , ,
Production Company Golden Sun Films, Ningxia Film Studio, Shanghai Film Group
Production Countries China, Hong Kong, Singapore
Casts Donnie Yen, Zhou Xun, Chen Kun, Zhao Wei, Sun Li, Qi Yuwu, Jin Song, Liu Yan, Wen Yang, Li Qi-Long, Jin Liang
Plot Keywords fox spirit, 3rd century,
Pang Yong
Pang Yong
Donnie Yen
Xiao Wei
Xiao Wei
Zhou Xun
General Wang Sheng
General Wang Sheng
Chen Kun
Pei Rong
Pei Rong
Zhao Wei
Xia Bing
Xia Bing
Sun Li
Demon / Xiao Yi
Demon / Xiao Yi
Qi Yuwu
Gao Xiang
Gao Xiang
Jin Song
Patroness
Patroness
Liu Yan
Tong Tou
Tong Tou
Wen Yang
Wu Zhao
Wu Zhao
Li Qi-Long
Waiter
Waiter
Jin Liang
Jing Ping
Jing Ping
Xiao Cong
Bandit chief
Bandit chief
Yeerjiang Mahepushen
Xia Huo Xiang
Xia Huo Xiang
David Liang Kai-Di
Da Dao
Da Dao
Michael Tan An-Ye
Mo Zhui
Mo Zhui
Qi Yun-Peng
Jing An
Jing An
Zhao Chang-Zhou
Ding Yi
Ding Yi
Qu Da-Lei
Fortune teller
Fortune teller
Hon Jan-Wa
Young lady
Young lady
Dai Xiao-Yi
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters
Images posters